Ludwig Koch Firmungs Erinnerung Wien

Ludwig Koch (1866-1934)

Confirmation Memory, 1921

Watercolor on paper

Monogrammed lower right: "LK"; label lower left: "Dem lieben Freund: …Hetz zur Erinnerung an die Firmung am 18.Mai 1921"

Dimensions (framed): 36.8 cm x 27.1 cm; (framed): 25.2 cm x 15.5 cm